FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTİMİZ - www.himayadar.org

 UNUTMAMALI: XOŞBƏXT AİLƏLƏR GƏLƏCƏYİN SAĞLAM VƏ GÜCLÜ TOPLUMUNU YARADIR! QADIN-KİŞİ BƏRABƏRLİYİNDƏ FƏRDİN MƏNFƏƏTİ AİLƏYƏ, AİLƏNİN MƏNAFEYİ TOPLUMA BAĞLANMALIDIR! 

Перейти к контенту

Главное меню:

FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTİMİZ

HAQQIMIZDA
 

STRATEJİ  FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTLƏRİMİZ:

HƏDƏFİMİZ: Azərbaycan cəmiyyətində daha böyük sosial ədalətə nail olmaq və əhalinin yoxsul hissəsinin sosial hüquqlannın təminatı sahəsində vəziyəti  yaxşılaşdırmaq.

FƏALİYYƏT İSTİQAMƏTLƏRİMİZ:

1.      Əhalinin bütün təbəqələrinin sosial-iqtisadi hüquqlarının təminatı sahəsində vəziyyətin yaxşılaşdırılmasına dəstək.
-        Ailə institunun qorunmasının dəstəklənməsi
-        Qız və qadınların saglamlıq hüquqlarının qorunması
-        Ana saglamlıq haqlarının qorunması şəraitinin yaxşılaşdırılması
-        Təhlükəsiz analığın təmin olunması
-        Sosalyönümlü dövlət xərcləri üzərind ictimai nəzarətin genişləndirilməsi
-        Sosialyönümlü qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi
-        Hökumətin yoxsulluğa qarşı mübarizə tədbirlərinin qiymətləndirilməsi
2.      Yoxsulluğa qarşı mübarizədə  iştirakın genişləndirilməsi
-        Hökumətin yoxsulluğa qarşı mübarizə tədbirlərinin qiymətləndirilməsi
-        Əhalinin neft gəlirlərindən bəhrələnmə səviyyəsinin artırılması
-         Ana və uşaq ölümü probleminin aradan qaldırılmasına dəstək,
-        Yoxsul qadınların ilkin səhiyyə xidmətlərinə çıxış imkanlarının yaxşılaşdırılması,
-        Reproduktiv sağlamlıq haqlarının qorunması vəziyyətini yaxşılaşdırmaq
-        Gender Meynstriminq: təşkilat, cəmiyyət və dövlət  səviyyəsində genderin meynstrim edilməsinə dəstək olmaq
-        Genderyönümlü təşkilati struktur və genderyönümlü büdcə  
-        Qərar qəbul etmədə  iştirakda gender balansına nail olunması  
-        Regionlarda qadınların statusunun yaxşılaşdırılması
3.      Dövlət vəsaitlərinin hərəkəti üzərində ictimai nəzarət prosesində iştirakın  gücləndirilməsi
-        neft gəlirlərinin səmərəli istifadəsi və strateji menecmenti problemi,
-        Neft gəlirlərindən istifadə üzərində ictimai nəzarətin genişləndirilməsi
-        neft sektorundakı önəmli problemlərin araşdırılması,
-        neft sektoru üzrə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi,
-        neft sənayesi haqda əhalinin məlumatlılıq səviyyəsinin yüksəldilməsi,
-        dövlətin hesabatlılığı və  şəffaflıq problemləri
-        dövlət xərcləri ilə bağlı səmərəlilik modelləri və mexanizmlərin hazırlanması
 
 
Materiallardan istifadə yalnız «www.himayadar.org»a istinad etməklə mümkündür. ©«himayadar.org» 2018
Назад к содержимому | Назад к главному меню