www.himayadar.org

 UNUTMAMALI: XOŞBƏXT AİLƏLƏR GƏLƏCƏYİN SAĞLAM VƏ GÜCLÜ TOPLUMUNU YARADIR! QADIN-KİŞİ BƏRABƏRLİYİNDƏ FƏRDİN MƏNFƏƏTİ AİLƏYƏ, AİLƏNİN MƏNAFEYİ TOPLUMA BAĞLANMALIDIR! 

Перейти к контенту

Главное меню:

Regionlarda İnformasia sessiyası keçirilib.

Bu günlərdə “Himayədar” Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyi  (HHT İB) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirdiyi “Müasir Azərbaycan ailəsi qloballaşma və demokratikləşmə prosesində”  (II Mərhələ) adlı  layihə çərçivəsində bir neçə rayonda informasiya sessiyası təşkil edib. >>>

XƏBƏRLƏR
AİLƏ MƏKTƏBİ
Ailə nədir ?
 • Ailə cəmiyyətin ən kiçik sosial vahidi, nüvəsi və təməlidir.
 • Ailə - nikah, qan və ya övladlığa götürmə bağlarıyla bir-birinə bağlanmış, eyni evdə yaşayan, eyni gəlirləri paylaşan, bir-biriylə davamlı ünsiyyətdə olan, ən yaxın sosial ilişkilərə malik insanların formalaşdırdığı birlikdir, toplum içindəki ən kiçik bütündür. >>>
Ailənin əsas funksiyalari:
 • Ən yaxın və ən səmimi münasibətlərin cərəyan etdiyi qurum olma, üzvləri arasında bütün məsələlərin rahatlıqla müzakirəsi fərdə problemlərə qarşı müqavimət gücü qazandırar, psixoloji məmmunluq təmin edir.
 • Bioloji törəmənin baş verdiyi və cəmiyyətin davamının təmin edildiyi yeganə təsisat olma  >>>
Maslovun EHTİYACLAR İYERARXİYASI

Yalnız sağlam ailə İnsanın 5 təməl ehtiyacını ödənməsinə zəmin yarada bilər.

 1. Fizioloji ehtiyaclar: aclıq, susuzluq, nəfəs alma və buna bənzər təməl həyati ehtiyaclar; >>>
MÜASİR, DEMOKRATİK AİLƏDƏ UŞAQLAR
Araşdırmalar ortaya çıxarıb ki, sağlam bir ailədə yaşayan uşaqların:

 • şəxsiyyəti daha çox inkişaf edib,
 • güvən duyğusu aşılanmış olduğundan qrup içində fərd ola bilirlər. >>>
NİKAH
 • Evlənmənin qanuni şəklə salınmasıdır.
 • Azərbaycan Respublikasında nikah kişi ilə qadının ailə qurmaq məqsədilə müvafiq icra hakimiyyəti orqanında qeydiyyata alınan könüllü ittifaqıdır və yalnız bu cür nikahlar hüquqi baxımdan tanınır. >>>
NİKAH MÜQAVİLƏSİ
 • Nikah müqaviləsi nikaha daxil olan şəxslər arasında bağlanan, nikah dövründə və ya nikah pozulduqda ər-arvadın əmlak hüquqlarını və vəzifələrini müəyyən edən sazişdir.
 • Nikah müqaviləsi yazılı formada bağlanır və notariat qaydasında təsdiq olunur. >>>
Evlilik
 • Evlilik birlikdəliyin təkbaşınaliq üzərində zəfəridir.
 • Evlilik 'mən'i qoruyaraq biz ola bilməkdir >>>
BOŞANMA
 • Boşanma – ər-arvadın ailə münasibətləri ilə bağlı öhdəliklərə rəsmi qaydada xitam verməsidir. >>>
Materiallardan istifadə yalnız «www.himayadar.org»a istinad etməklə mümkündür. ©«himayadar.org» 2018
Назад к содержимому | Назад к главному меню